• DSC5433-vyrez.jpg

Bojčenkova 1099/12, Praha 14 - Černý most, 198 00

 

Domov seniorů BojčenkovaSociální služba Domov pro seniory je poskytována v souladu s ustanovením § 49 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poslání

Posláním Domova seniorů je umožnit seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby žít důstojný život  v příjemném, bezpečném a důstojném prostředí a to prostřednictvím odborných služeb s individuálním přístupem.


Cíle

 • Podporovat klienta v té oblasti péče o sebe, kterou bez pomoci nezvládá tak, aby si zachoval co nejdéle soběstačnost a nezávislost na druhé osobě
 • Podporovat rozvoj, nebo alespoň zachování soběstačnosti klienta, aby mohl žít podle svých možností běžných způsobem života
 • Pokud naplnění výše uvedeného cíle již vylučuje klientova situace, je naším cílem vytvořit důstojné podmínky k životu a zaručit mu důstojné zacházení
 • Poskytovat odborné služby
 • Podporovat samostatnost
 • Respektovat individualitu klienta a služby poskytovat na základě individuálního přístupu a podle jeho potřeb
 • Úcta ke stáří a lidský přístup

Komu službu Domov seniorů poskytuje?

Služba je určena seniorům starším 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiného člověka z důvodu snížené soběstačnosti a potřeba pravidelné pomoci je v rozsahu, který již není možné zajistit v domácím prostředí.

Zásady, kterými se Domov seniorů řídí

 • Akceptujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv
 • Nechceme přizpůsobovat naše klienty službám, které poskytujeme, ale naopak se snažíme nabízené služby přizpůsobovat jejich potřebám
 • Poskytujeme služby reagující na individuální potřeby klienta
 • Prioritou je spolupráce i s rodinami klientů
 • Respektujeme potřeby klienta, zejména jeho možnost volby
 • Zásadou je týmová práce, vzájemná důvěra a tolerance


Jaké jsou nabízené služby?

 • ubytování včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Klienti Domova seniorů jsou ubytováni na dvoulůžkových pokojích.
 • stravování – je zajištěna celodenní strava, včetně dietního stravování. V rámci oběda je možný výběr stravy klientů.
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj.:pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj.: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – Domov seniorů poskytuje podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • aktivizační činnosti – Domov seniorů nabízí svým klientům volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 

Joomla templates by a4joomla