• DSC5433-vyrez.jpg

Stoliňská 41c/2510, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

 

Motto:
„Etika úcty k životu si žádá, abychom vždy nějak a něčím byli lidmi pro lidi.“

Albert Schweitzer
 

Domov Bethesda je nestátním neziskovým zařízením pro seniory a spolu s dalšími dvěma středisky spadá pod Diakonii Církve Bratrské. Kapacita zařízení je 33 lůžek na 11 jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím.

Domov seniorů Bethesda, Praha-Horní PočerniceDomov Bethesda poskytuje následující služby seniorům:

 • celoroční dlouhodobé ubytování a stravování
 • zajištění pravidelné lékařské péče
 • ošetřovatelskou péči dle potřebnosti uživatele
 • podporu či pomoc při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy (péče o pokoj a osobní prádlo, pomoc při stravování, hygieně, oblékání, pohybu, přemísťování apod.)
 • rehabilitační péči prostřednictví LRS pouze v případě přiznání grantu (nevzniká na něj právní nárok)
 • základní sociální poradenství
 • organizaci a zajištění kulturního vyžití, zájmové a aktivizační činnosti
 • duchovní péči (bohoslužby, pastorační pracovník)
 • pomoc při zajišťování dalších služeb externisty (kadeřnice, pedikérka, pošta,…)
 • pomoc s vyřizováním osobních záležitostí (úřady, instituce)

Naší cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let, kteří z důvodu snížené soběstačnosti, mobility a celkově zhoršeného stavu nemohou dále pobývat ve svém přirozeném sociálním prostředí.
Z důvodu naší odbornosti poskytovaných služeb nemůžeme poskytovat potřebnou péči:

 • seniorům s onemocněním, vyžadujícím stálou nebo velmi častou intervenci lékaře nebo ošetřovatelskou péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních
 • seniorům s rozvinutými formami demence
 • handicapovaným jedincům, kteří nedosahují věku pro přiznání starobního důchodu
 • seniorům s akutním infekčním onemocněním
 • osobám, které jsou schopny za pomoci místně dostupných terénních služeb a rodiny se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí
 • osobám, které by svým umístěním v Domově pouze řešili svoji bytovou situaci

dále:

 • z důvodu naplnění kapacity
 • neposkytujeme respitní (odlehčovací) pobyty

Zdroj: http://www.cb.cz/diakonie/bethesda/

 

Joomla templates by a4joomla